EPDK Yeşil Elektrik Tarife Uygulaması Kararını Yayınladı

EPDK Yeşil Elektrik Tarife Uygulaması Kararını Yayınladı

Dergi: 1497       Kategori: * İŞ DÜNYASI       Yayınlanma Tarihi: 24/07/2020      
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


EPDK Yeşil Elektrik Tarife Uygulaması Kararını Yayınladı


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesini amaçlayan yeşil elektrik tarife uygulamasına dair kararını yayınladı.

Resmî Gazete’nin 24 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayınlanan 23 Temmuz 2007 tarihli “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” kapsamında elektrik tüketicileri yazılı olarak başvuru yaparak bu tarifeyi seçebilecekler.

İlgili karar şu şekilde;

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Yeşil tarife: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla Kurul tarafından belirlenen tarifedir.

(6) Yeşil tarife, ilgili tüketicinin Yeşil tarifeyi seçmesi durumunda tarife tablolarında yer alan birim fiyatlar üzerinden uygulanır. Tüketici Yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapar. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Yeşil tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EPDK aynı zamanda 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen Yeşil Tarife Tablosunu da yayınladı.

Tabloya göre bu tarifeyi seçen tüketicilere kilovat-saat başına 69,9749 kuruş Yeşil Enerji Bedeli uygulanacak.

 


 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 Tarihli ve 9467, 9468 Sayılı KararlarıEPDK  Yeşil Elektrik Tarife Uygulaması Kararını Yayınladı


kordsa

ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

solarex
pfifner

Rail

waterloss

heatchina

çin solar