KGM Aydın - Denizli Otoyolu İnşaatı için Yeniden İhale Açtı

KGM Aydın - Denizli Otoyolu İnşaatı için Yeniden İhale Açtı

Dergi: 1424       Kategori: * YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 11/02/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KGM Aydın - Denizli Otoyolu İnşaatı için Yeniden İhale Açtı


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilecek olan, "Aydın - Denizli Otoyolu Projesi" ihalesi ile ilgili ilan 11 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 26 Mart 2019 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.
Geçici teminatı 25.000.000 TL olarak belirlenen ihaleye ait şartnameler 50.000 TL karşılığında (KGM İşletmeler Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 14 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 449 97 00) temin edilebilir.
Bilindiği gibi, 27 Kasım 2018 günü teklifleri toplandıktan sonra iptal edilen "Aydın - Denizli Otoyolu Projesi"ne teklif veren firmalar şöyleydi:
01. Bergiz İnşaat - Arda Mühendislik
02. PowerChina International Group - PowerChina Road Bridge - Özgün Yapı
Hatırlanacağı gibi konuyla ilgili daha önceki gelişmeler 1423 sayılı dergimizde yer almıştı.

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULU İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İHALE KONUSU:Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli Kapsamında Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile Yaptırılacaktır.  

İHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL):  50.000 TL (EllibinTürk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:  25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası)

İHALE TARİH/SAATİ: 26/03/2019 10:30

  
1 - “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 26/03/2019 günü saat 10:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.
2 - İHALENİN KONUSU: “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesidir.
3 - İstekliler; ihale dosyasını 11/02/2019 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 50.000 TL (Elli bin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını
alabileceklerdir.
4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 25.000.000 TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiştir.
5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.
6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.
7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.
8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.
İlgilenenlere duyurulur.KGM Aydın - Denizli Otoyolu İnşaatı için Yeniden İhale Açtı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif