Kaynak Tekniği'ndeki Eczacıbaşı paylarının Lincoln Electric'e satışı için sözleşme imzalandı

Kaynak Tekniği'ndeki Eczacıbaşı paylarının Lincoln Electric'e satışı için sözleşme imzalandı

Dergi: 1437       Kategori: * İŞ DÜNYASI       Yayınlanma Tarihi: 16/05/2019      
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Kaynak Tekniği'ndeki Eczacıbaşı paylarının Lincoln Electric'e satışı için sözleşme imzalandıEczacıbaşı Yatırım Holding, Kaynak Tekniği'nde bulunan kendi ve Eczacıbaşı Holding paylarının Lincoln Electric'e satışı için sözleşme imzalandığını bildirdi.


Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:


"Sermayesinin % 50'sine Lincoln Electric France S.A.S, % 33.68'ine 
Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve % 15.86'sına Şirketimizin sahip olduğu 
Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş (Kaynak Tekniği) 'nin toplam 
4.835.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin ve 
Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu payların tamamının (% 49.54), 
Lincoln Electric France S.A.S'ye satılması amacıyla bugün (15.05.2019) 
bir Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.
Payların devrinin gerçekleştirilebilmesi Rekabet Kurulu onayına 
tabi olup, izin başvurusu yapılacak ve kapanış Rekabet Kurulu izninin 
alınmasından sonra gerçekleştirilecektir.
Pay devir sözleşmesinde yer alan esaslar uyarınca, Kaynak 
Tekniği'nin Şirketimizin payına düşen tahmini pay devir bedeli 
11.281.260 ABD Doları olarak hesaplanmıştır.
Şirketimizin payına düşen tahmini pay devir bedeli, kapanış 
tarihinde Şirketimize ABD Doları üzerinden ödenecek olup, bu bedel, 
kapanış tarihinden itibaren 40 gün içerisinde düzenlenecek kapanış 
bilançosu dikkate alınarak uyarlamaya tabi tutularak nihai pay devir 
bedeli belirlenecektir.
Nihai pay devir bedeli ile tahmini pay devir bedeli arasındaki 
farkın pozitif olması durumunda, Şirketimizin payına düşen oranda 
uyarlama farkı en geç 5 işgünü içerisinde Lincoln Electric France 
S.A.S tarafından Şirketimize ödenecek, negatif olması durumunda 
Şirketimizin payına düşen oranda uyarlama farkı en geç 5 işgünü 
içerisinde Şirketimiz tarafından Lincoln Electric France S.A.S.'e geri 
ödenecektir. 
Söz konusu satış işlemi, SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikte 
İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin 6(1) 
maddesinde belirtilen kriterleri sağlamayacağından (*) ve 6(3) maddesi 
kapsamında yapılan değerlendirme çerçevesinde, önemli işlem olarak 
değerlendirilmemektedir.
Süreçte kesinlik kazanan hususlarla ilgili olarak kamuya gerekli 
açıklamalar yapılacaktır.
(*) İşleme konu malvarlığının kamuya açıklanan son finansal 
tablodaki kayıtlı değerinin (30.584.696 TL) kamuya açıklanan son 
finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranının % 1.43, 
devredilecek mal varlığı unsurunun 31 Aralık 2018 yıllık finansal 
tablolara göre elde edilen gelire katkısının ( 0 TL) son yıllık 
finansal tablolardaki gelirlere oranının %0 olması ve satış bedeli 
(İşlem tutarı) henüz kesinleşmemekle birlikte yönetim kurulu karar 
tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama 
fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan 795,8 milyon 
TL tutarındaki ortaklık değerinin %50'sine ulaşması öngörülmediğinden, 
önemlilik kriterlerini sağlamamaktadır. 
(**) Satış bedelinin daha sonra kesinleşecek olması ve satış 
bedelinin ABD Doları olarak belirlenmesi sebebiyle, işbu özel durum 
açıklamasında satış bedeli kullanılarak hesaplanması gereken oran ve 
bilgiler ilgili tarihlerde kamuya açıklanacaktır." Kaynak Tekniği'ndeki  Eczacıbaşı  paylarının Lincoln Electric'e satışı için sözleşme imzalandı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

Rail
pfifner

solarex

waterloss

heatchina

çin solar