ÖİB Gökçeada Kuzu Limanı'nın Özelleştirilmesi için İhale Açtı

ÖİB Gökçeada Kuzu Limanı'nın Özelleştirilmesi için İhale Açtı

Dergi: 1410       Kategori: * İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 05/11/2018       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


ÖİB Gökçeada Kuzu Limanı'nın Özelleştirilmesi için İhale Açtı


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından gerçekleştirilecek olan, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Gökçeada Kuzu Limanı'nın 26 yıl süreyle İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemiyle Özelleştirilmesi" ihalesi ile ilgili ilan 05 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; ihalenin son teklif verme tarihi 21 Aralık 2018 günü saat 17.00 olarak ilan edildi.

Geçici teminatı 10.000.000 TL olarak belirlenen ihaleye ait şartnameler, 10.000 TL karşılığında (ÖİB Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/Ankara Tel: 0312 585 80 80) temin edilebilir.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

İhaleye yabancı gerçek ve tüzel kişiler katılamayacak.

Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna dahil olarak ihaleye katılabilecek.

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Gökçeada Kuzu Limanı’nın” 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat Bedeli   İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli  Son Teklif Verme Tarihi

 

10.000.000- TL                                      10.000- TL                                                                 21/12/2018

 

1. İhale “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

 

2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 10.000-TL İdare’nin;

T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılması, ihale dokümanının dekont karşılığında İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınması zorunludur. Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenen tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

 

3. İhale’ye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler.

 

4. İhale’ye yabancı gerçek ve tüzel kişiler katılamazlar.

 

5. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler.

 

6. Tekliflerin, İdare’nin aşağıda belirtilen adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

 

7. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

 

8. Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

 

9. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

 

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

 

Tel: 312/585 80 80, Faks: 312/585 83 07

 

 

 

 

 

 ÖİB Gökçeada Kuzu Limanı'nın Özelleştirilmesi için İhale Açtı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif