Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) yürürlüğe girdi

Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) yürürlüğe girdi

Dergi: 1406       Kategori: * İŞ DÜNYASI       Yayınlanma Tarihi: 11/10/2018      
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) yürürlüğe girdi


Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Planın giriş bölümünde şu bilgiler verildi:
"2019-2021 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Yeni Ekonomi Programı 
(YEP) kapsamında hazırlanan Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere 
2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam 
gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu 
ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde 
hazırlanmıştır.
2019-2021 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, kısa vadede 
fiyat istikrarının ve fınansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, 
ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede 
sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin 
gerçekleştirilmesidir.
Mali Plan döneminde maliye politikasının temel hedefi merkezi 
yönetim bütçesi kapsamındaki mal ve hizmet, sermaye, cari transfer ve 
faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılmasıdır. 2019-2021 
döneminde sıkı para ve maliye politikaları eşgüdüm içerisinde 
yürütülecektir.
Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve 
harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması 
amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Mâliyesi Dönüşüm 
ve Değişim Ofisi kurulacak, bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi 
yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu mâliyesinde 
kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır.
Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2019-2021 
yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen politika 
öncelikleri doğrultusunda tahsisini, etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.
Mali disiplin, YEP kapsamında hazırlanan Mali Plan döneminde, 
ekonomik dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacaktır. 
Mevcut harcama programları gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş 
faaliyet ve projeler sonlandırılacaktır. Süreklilik arz etmeyen ve 
konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık 
olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır.
Makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak 
nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili proje ve 
programlar uygulamaya konulacaktır.
2019-2021 dönemi merkezi yönetim bütçesinin hazırlığına esas 
teşkil edecek temel makroekonomik göstergeler, gelir ve gider 
tahminleri, hedef bütçe açığı ve açık finansmanı ile genel ve özel 
bütçeli idarelerin ödenek teklif tavanlarına Mali Planın izleyen 
bölümlerinde yer verilmiştir. Kamu idareleri, Orta Vadeli Program ile 
Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika önceliklerini, makroekonomik 
göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çok yıllı 
bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini 
belirleyecek ve 2019, 2020 ve 2021 yılları için bütçe tekliflerini 
sunacaklardır." Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) yürürlüğe girdi
kotra

Topkapı


temsa


sukayıpkaçakyapifuari
pfifner

roadtunnel

eif