TÜLOMSAŞ Monoblok Tekerlek Gövdesi Alacak

TÜLOMSAŞ Monoblok Tekerlek Gövdesi Alacak

Dergi: 1464       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 02/12/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


TÜLOMSAŞ Monoblok Tekerlek Gövdesi Alacak


Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Vagon tekerlek takımlarının tamir ve revizyonlarında kullanılmak üzere 1000 adet Ø 920 Mm 22,5 Ton Dingil Basınçlı Tsı'lı Monoblok Tekerlek Gövdesi Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 02 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 24 Aralık 2019 günü saat 14.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, 200 TL karşılığında TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden (Pazarlama Dairesi Başkanlığı İthalat Müdürlüğü - Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir - Tel: 0222 224 00 00) temin edilebilir.

(NA) - R.G. No: 2019/624314

 

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

MONOBLOK TEKERLEK GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
VAGON TEKERLEK TAKIMLARININ TAMİR VE REVİZYONLARINDA
KULLANILMAK ÜZERE 1000 ADET Ø 920 MM 22,5 TON DİNGİL BASINÇLI TSI'LI
MONOBLOK TEKERLEK GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR.
İhale Kayıt Numarası : 2019/624314
1 - İdarenin;
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı : 1000 adet Ø 920 mm 22,5 ton dingil basınçlı TSI'lı
Monoblok Tekerlek Gövdesi
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğüne 24.12.2019 günü ve saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildirTÜLOMSAŞ Monoblok Tekerlek Gövdesi Alacak


kordsa

Topkapı

chryso
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

solarex

irenec

waterloss

heatchina