Uşak Şeker Fabrikası Evsel Atık Su ile Çamur Susuzlaştırma Tesislerinin İşletimi, Bakımı ve Onarımı için İhale Açtı

Uşak Şeker Fabrikası Evsel Atık Su ile Çamur Susuzlaştırma Tesislerinin İşletimi, Bakımı ve Onarımı için İhale Açtı

Dergi: 1443       Kategori: * İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 03/07/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Uşak Şeker Fabrikası Evsel Atık Su ile Çamur Susuzlaştırma Tesislerinin İşletimi, Bakımı ve Onarımı için İhale Açtı


Türkiye Şeker Fabrikaları (TŞF) A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Evsel Atık Su ile Çamur Susuzlaştırma Tesislerinin İşletimi, Bakım ve Onarım İşleri Hizmeti" ihalesi ile ilgili ilan 03 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 16 Temmuz 2019 günü saat 14.30 olarak ilan edildi.
Şartnameler, 118 TL karşılığında (Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 Uşak - Tel: 0276 231 14 91) temin edilebilir.

(NA) - R.G. İhale Kayıt No: 2019/302045

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

EVSEL ATIK SU İLE ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA TESİSLERİNİN İŞLETİMİ,
BAKIM VE ONARIM İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR


T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Evsel Atık Su ile Çamur Susuzlaştırma Tesislerinin İşletimi, Bakım ve Onarım İşleri
Hizmet Alımı İhalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no
1- İdarenin : 2019/302045
a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi
Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 UŞAK
b) Telefon ve faks numarası : 0 (276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 12 ay süre ile 2 kişi, kampanya dönemi ise
mevcut çalışan 2 kişiye ilave olarak tahmini 4 ay süre ile
4 kişi çalışacaktır.( İş ±%20 toleranslı )
b) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.07.2019 Salı günü saat 14:30
4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir
ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

 

 Uşak Şeker Fabrikası Evsel Atık Su ile Çamur Susuzlaştırma Tesislerinin İşletimi, Bakımı ve Onarımı için İhale Açtı
kotra


kordsa


nükleer
pfifner

solarex