İşletmelerde Yeniden Değerleme Uygulamasının Esasları belirlendi

İşletmelerde Yeniden Değerleme Uygulamasının Esasları belirlendi

Dergi: 1587       Kategori: İş Dünyası       Yayınlanma Tarihi: 14/05/2022      
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İşletmelerde Yeniden Değerleme Uygulamasının Esasları belirlendi


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi Usul Kanunu'nda bu yıl başında yapılan düzenlemeye göre, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde, işletmelerin aktiflerine kayıtlı bina, tesisat ve makina, taşıt, demirbaş, gayri maddi hak gibi amortismana tabi iktisadi kıymetler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden değerlenebiliyor. 

Söz konusu uygulamadan tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanıyor. Yine aynı mükellef grubu, ilk kez yapılacak yeniden değerleme öncesinde sadece bir kez olmak üzere, aktiflerine kayıtlı taşınmazlar (boş arazi ve arsalar dahil) ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini önceki hesap döneminin sonu itibarıyla, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranını dikkate alarak yeniden değerleyebilecek.

Yeniden değerleme neticesinde hesaplanan değer artışı bilançonun pasif bölümünde ayrı bir fon hesabında gösterilecek. Bahse konu iktisadi kıymetler için yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecek. Böylece mükellefler mali tabloları ve beyannameleri güncel koşullara daha uygun olarak hazırlayabilecek.

Söz konusu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için bu linke tıklayınız

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6931142867239190528

 İşletmelerde Yeniden Değerleme Uygulamasının Esasları  belirlendi
abb


Topkapı
pfifner
Akkuyu