Karayolu 5. Ulusal Kongre ve Sergisi Bu Hafta (22-23 Kasım) Yapılacak

Karayolu 5. Ulusal Kongre ve Sergisi Bu Hafta (22-23 Kasım) Yapılacak

Dergi: 1665       Kategori: İş Dünyası       Yayınlanma Tarihi: 21/11/2023      
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Karayolu 5. Ulusal Kongre ve Sergisi Bu Hafta (22-23 Kasım) Yapılacak


Karayolları Genel Müdürlüğünün, Yollar Türk Milli Komitesi ile 2008 yılından bugüne kadar düzenlediği ve karayollarımızın özellik ve nitelikleri ile sorun ve darboğazlarının ele alındığı, dünyadaki yeni uygulamalar ve gelişmeler ışığında geleceğe yönelik çözüm önerilerinin irdelendiği Karayolu Ulusal Kongresi’nin beşincisi, 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

“Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi”nde, ülkemizin karayolları; planlama, proje, finansman temini, yapım, işletme, bakım ve onarımında karşılaşılan sorunlar gibi çeşitli boyutları ile ele alınacak; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında dünyadaki araştırmalar, gelişmeler ve yeni uygulama teknikleri tartışılacak, ayrıca ülkemiz ulaşımındaki diğer altyapı sistemleri ile bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilerek, sistemler arası birlikteliğin sağlanması üzerinde de hassasiyetle durulacak.

Kongrede yapılacak sunumlar iki grupta toplanacak: * Birinci gruptaki sunumlar, karayolunun sosyal, yönetsel ve ekonomik yönlerini ele alan konuları kapsayacak olup, Komitebünyesinde akademisyen ve uzmanlardan oluşturulan Bilim Kurulunca seçilen bildirilerin sahipleri ve davetli konuşmacılar tarafından yapılacak. Bu sayede, toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren “Karayolu” kavramının çeşitli yönleriyle ele alınması, kamuoyunda bu konuda zaman zaman dile getirilen bazı soru ve yanlış anlamalara bu oturumlardaki sunum, konuşma ve soru-cevap uygulamaları ile açıklık kazandırılarak, konu hakkında daha geniş bir kesimde farkındalık yaratılması amaçlanıyor. * İkinci gruptaki sunumlar, Kongre konuları bağlamında hazırlanan ve Bilim Kurulu tarafından seçilen teknik ağırlıklı bildirilerden oluşacaktır. Mümkün olduğunca özgün olması istenen bildirilerden Bilim Kurulu’nca uygun görülenlerin tamamı, Kongre Bildiriler Kitabı’nda yer alacak.

Ayrıca etkinlik kapsamında ülkemizde, karayolu yapımında önemli yeri olan özel yapı elemanlarının imalatı, uygulanması ile ilgili yerli ve yabancı makine, ekipman, teçhizat, malzeme imalatçıları ile tedarikçilerinin katılacağı bir sergi düzenlenecek.

Ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşılabilir 

 

 Karayolu 5. Ulusal Kongre ve Sergisi  Bu Hafta (22-23 Kasım) Yapılacak
Linkedin


Ucenmi

hakan plastik
nükleer

Su Kayıp Kaçak Fuarı

hydropower

EIF Konferansı