Mesut Öztürk "Uluslararası Projelerde Liderlik, İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Temiz Enerji Yönetimi ile Geleceği Yakalamak"

Mesut Öztürk "Uluslararası Projelerde Liderlik, İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Temiz Enerji Yönetimi ile Geleceği Yakalamak"

Dergi: 1684       Kategori: İş Dünyası       Yayınlanma Tarihi: 03/04/2024      
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Mesut Öztürk "Uluslararası Projelerde Liderlik, İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Temiz Enerji Yönetimi ile Geleceği Yakalamak"


Mesut Öztürk, "Uluslararasi Projelerde Liderlik-İnovasyon-Sürekli İyileştirme-Kaizen-Sürdürülebilirlik ve Yenilenebilir Enerji ile Transformasyonda Gelecege Yönelik Bir Bakış" konulu bir makale yazdı.

Mesut Öztürk'ün 35 yılı aşan yurt içi ve yurt dışı proje yönetim tecrübesi ve akademik birikiminide  de kullanarak  yazdığı bu makalenin okurlarımızın yoğun ilgisini çekeceğini tahmin ediyoruz.

 

Uluslararası Projelerde Liderlik - İnovasyon - Sürekli İyileştirme/Kaizen - Sürdürülebilirlik veYenilenebilir Temiz Enerji ile Dönüşümde Geleceğe Yönelik Bir Bakış:

Uluslararası projelerde liderlik, inovasyon, sürekli iyileştirme-kaizen, sürdürülebilirlik ve çevresel etkilerin; kişisel gelişimden başlayarak, organizasyonel, çevresel ve ardından da bölgesel ve küresel bir dönüşümü sağlaması için ne kadar kritik olduğu her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. Bu kavramlar gelişmeyi sağlayacak konular olarak, yıllar boyunca endüstri uzmanları, tarihçiler ve akademisyenler tarafından derinlemesine incelenmiş ve ekillendirilmiştir.

Bu yazımda, çalışmış olduğum uluslararası inşaat, endüstriyel ve enerji tesisleri projelerinde edinmiş olduğum bilgiler ve uzmanların görüşlerini mümkün olduğu kadar yansıtarak, ayrıca esas amacı üretim endüstrisinde kullanılan “daha iyiye değişim” diğer bir ifadeyle “sürekli iyileştirme” anlamına gelen Japon Kaizen sisteminin de uluslararası projelerde uygulanabilirliğini ve inovasyonun bir parçası olabilecek şekilde ele alan bir perspektifini sunmayı amaçladım. Unutulmamalıdır ki bir organizasyonda sürekli daha iyiye değişim ve sürekli iyileştirme varsa İnovasyon da kaçınılmaz olup önü açılacaktır.

Liderlik Stilleri ve Uyarlanabilirlik:

Liderlik, iş dünyasında ve uluslararası projelerde vazgeçilmez bir ilkedir. Ünlü liderlik uzmanı Warren Bennis; liderliği "vizyonu paylaşma ve başkalarını ona katılmaya davet etme"[1] olarak tanımlar. Lider olarak, ekibinizi bir araya getirme ve ortak hedeflere yönlendirme sorumluluğunu üstlenirsiniz. Ancak liderlik, sadece yönlendirmek ile de sınırlı değildir; aynı zamanda sürekli iyileştirmeyi teşvik etmelidir. Liderlik eğitimi, mentorluk veya özdenetim gibi gelişim fırsatları arayışında sürekli olmaktadır.

John C. Maxwell; liderlik tarzının liderin kişiliği, ekibi ve organizasyonun ihtiyaçlarına uygun olarak esneklik göstermesi gerektiğini vurgular[2]. Her uluslararası proje, farklı gereksinimler ve kültürel dinamiklerle birlikte gelir. Dönüşümcü, hizmetkâr veya durumsal liderlik olsun, temel faktör, ekibinizin ve projenizin benzersiz ihtiyaçlarını değerlendirmektir[7]. Lider olarak, liderlik yaklaşımınızı bu değişkenlere göre uyarlamak, sürekli iyileştirmenin başarısı için kritik öneme sahiptir ve doğrudan projelerinizin başarısını ve kariyerinizi etkiler.

Etkili Proje Yönetimi:

Ödüllendirilen işlerin uygulanması sırasında etkili proje yönetimi, müşterilerinize güven ve itibarınızı sürdürmek için hayati öneme sahiptir. Projelerin zamanında, kalitesinde ve bütçe içinde tamamlanması, iş süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi ve risklerin etkili bir şekilde ele alınması, yeni projeler için şirketinizin tercih edilmesini sağlayacaktır. Müşterilerin, önceki işlerinizde gösterdiğiniz güvenilirlik ve etkili yönetim sayesinde sizi yeni projeler için tercih etmeleri daha olasıdır. Bu yazıda ayrıca uluslararası projelerde Etkili Proje Yönetimi; liderlik, sürekli iyileştirme ve inovasyon ağıyla da geçirgenlik gösterdiği vurgulanmıştır.

Çok Uluslu ve Çok Kültürlü Ortamda İletişim:

Profesör Erin Meyer; kültürlerarası iletişimde "kültürel haritalar" kullanmayı önerir[3].  luslararası projeler, farklı ülkelerden gelen ekiplerin işbirliği yapması gereken bir alandır. Bir uluslararası yüklenici olarak, çok kültürlü bir ortamda faaliyet gösteriyorsanız, etkili iletişim, sadece aynı dili konuşmakla sınırlı değildir, iletişimi etkileyen kültürel incelikleri anlama yeteneği ile de ilgilidir. Açık diyalog için, etkili dinleme ve çeşitli iletişim kanallarının kullanılması teşvik edilmelidir, böylece çok kültürlü ve çok uluslu bir ekibin arasındaki boşluklar kapatılmış olur. Küresel bir ortamda başarılı olmak için sadece ekibinizi etkili bir şekilde yönetmekle kalmaz, ayrıca rakipleri geride bırakacak stratejiler geliştirmeniz de gereklidir. İnovasyonun bu süreçte nasıl bütünleşmiş olabileceği de düşünülmelidir.

Motivasyon ve Takım Oluşturma:

Ünlü psikolog Abraham Maslow'un "ihtiyaçlar hiyerarşisi" teorisi[4]; insanların farklı ihtiyaçlarının farklı zamanlarda öncelik kazandığını gösterir. Uluslararası bir projede çok uluslu ve çok kültürlü ekipleri motive etmek zor olabilir, ancak aynı zamanda son derece ödüllendiricidir. Güçlü bir ekip oluşturmak, paylaşılan değerlere ve hedeflere odaklanmayı gerektirir, özellikle küresel bir şirket içinde farklı organizasyon yapılarıyla uğraşırken, takım oluşturma etkinliklerini kullanarak, birlik ve takdir duygusu yaratılır[7]. Takımınız motive olduğunda, daha iyi performans gösterme olasılıkları daha yüksektir. Böylece inovasyon, sürekli iyileştirme ve takım motivasyonu ile perçinlenmiş olarak iç içe geçer.

Çatışma ortamında sorun çözme:

Harvard'lı iki önemli uzman, Roger Fisher ve William Ury, "Çatışmasızlık" adlı kitaplarında kazan-kazan çözümlerini[5] vurgularlar. Özellikle küresel pazarda rakiplerle rekabet ederken lider olarak rolünüz, bir arabulucu ve sorun çözücü olmalıdır. Çatışmaları hızlı ve yapıcı bir şekilde ele alarak kazan-kazan çözümleri dikkate alınmalıdır[7]. Sorunları çözme konusunda işbirliğine dayalı bir yaklaşım, takım uyumunu sürdürmek açısından daha olasıdır ve size rekabetçi bir avantaj sağlar. Bu, sürekli iyileştirmenin bir parçasıdır ve inovasyon süreçlerine uygun bir zemin hazırlar.

Etik Liderlik:

Uluslararası projelerde etik bir çerçevede faaliyet gösterilmesi, etik değerlerinizi korumak ve ekibinize etik davranışı teşvik etmek, uzun vadeli başarı ve itibarın temelidir. Özellikle farklı etik değerlere sahip bir uluslararası çevrede faaliyet gösterirken en yüksek etik standartları koruyarak örnek oluşturmak, eylemlerinizin şirketin değerleriyle uyumlu olması ve ekibinizde etik davranışı teşvik etmek, şeffaflık ve sorumluluk çok önemlidir[7].

Şirketinizin inovatif bir yapıya sahip olduğu kanısında mısınız? :

Yeniliklere yaklaşım her zaman firmanızın özelliklerine göre özgün mü olmalı? İnovasyon aktiviteleri ve buna bağımlı zorluklar küçük ölçekli şirketler ve çok departmanlı büyük uluslararası şirketler için tamamen farklıdır. Bundan dolayı değişime girmeyi düşünmeden önce, dikkate almamız gereken konular[8];

 1. Yapmış olduğunuz işin içsel karakteristikleri nedir? iş hacmi, personel sayısı, kullandığınız teknolojiler nedir?
 2. Piyasa koşulları ve sektörel yönetmelikler gibi dışsal faktörlerin etkisi nasıldır?
 3. Şirketinizin kültürü, stratejisi ve yapısı tarafından şekillenen inovasyon yönetiminiz nasıldır?

Sonuçta inovasyon planınızda neler dikkate alınmalıdır? Bununla ilgili 5 ana maddenin plan içeriği;

 1. Şirketinizde ki mevcut zorluklar nelerdir?
 2. Değişim bu zorlukların yok olmasını ya da azalmasını nasıl sağlayacaktır?
 3. Bu inovasyonun sonuçlarının neler olması tercih edilir?
 4. Bu değişim şirketinizi nereye doğru yönlendirecektir?
 5. Bu inovasyonun maliyeti ne kadardır?

Uluslararası Projelerde İnovasyonun Rolü:

İnovasyon geleceğin projelerini şekillendirme potansiyeline sahip olup, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve gelecekteki projelerin rekabet avantajı elde etmesi için kritik bir faktördür.

Uluslararası projelerde inovasyon, iş süreçlerinin daha verimli ve etkili hale getirilmesine yardımcı olabilir. İnsan faktörünün azaltıldığı makinalaşma süreçlerinin kısaltıldığı uygulamalar, otomasyon sistemlerinin saha imalatlarına adaptasyonu, robotlar işçilik maliyetlerini azaltacak ve verimliliğini arttıracaktır. Örneğin projelerinizde ki kimyasal uygulamalarda insan faktörünü kaldıran robot sistemler, hem verimliliği artırırken hem de işçi sağlığı ve güvenliğini artırır. Bu tür inovasyonlar projelerinizde sürdürülebilirliği arttıracaktır.

Hızla değişen bir sektörde, yenilik ve uyarlama yeteneği hayati önem taşır. Takımınız içinde yeni fikirlerin teşvik ve test edildiği bir kültür oluşturmak, sürdürülebilirlik ve çevresel endişeleri ele alırken değişime açık olmak ve sektörde önde kalmak için yeni teknolojilere ve uygulamalara uyum sağlamak gerekecektir. Uluslararası projelerde; Endüstri 4.0'ın getirdiği çağın fırsatlarını değerlendirmekte fayda vardır. Akıllı sistemler, enerji verimliliği, karbon ayak izi azaltımı ve otomasyon sistemleri gelecekteki projelerimizin temelini oluşturacağı aşikârdır. Ayrıca, bu uygulamalar inşaat, endüstriyel ve enerji projeleri arasında geçişken ve ortak uygulamalara dönüşerek uluslararası müteahhitlik sektöründe avantaja dönüşebilir.

Dolayısı ile aşağıda ki 8 başlıkta toplanan inovasyon yaklaşımı geleceğin projelerini şekillendirecektir[8];

 1. İş akışlarında AI (Sanal Zekâ) ve Akıllı Makina (Machine Learning – robot makinaların) rolü,
 2. Kaynak ve İşgücü Yönetim Yazılımlarının rolü,
 3. 3D baskı teknolojisinde geleceğin rolü,
 4. AR (arttırılmış gerçeklik), VR (sanal gerçeklik) ve Meta verse (sanal evren) in rolü,
 5. Akıllı Sensor (Algılayıcı) Verisi rolü,
 6. Dijital (Sayısal) İkizler rolü – BIM (Bina Bilgi Yönetimi) uygulamaları,
 7. Gerçek Bağlantılı Yapı (Truly Connected Construction) modülleri rolü,
 8. Gelişmiş metraj/veri çıkarabilen ve tahmin yapabilen yazılım araçlarının rolü,

Uluslararası Projelerde Kaizen ve İnovasyon:

Kaizen, bu yazının başında da söylenildiği gibi esas amacı üretim endüstrisinde kullanılan “daha iyiye değişim” diğer bir ifadeyle “sürekli iyileştirme” anlamına gelen Japon Kaizen kalite sistemidir. İlk adımda Kaizen’in yaratıcısı Toyota üretim sisteminden esinlenecek şekilde her bir Proje bölümü içerisinde seçilen ortalama 5- 6 kişiden oluşan küçük Kaizen çalışma grupları oluşturularak, Kaizen öneri sistemi çalıştırılıp özendirilebilir.

Projede belirli bir bütçeye kadar olan öneriler Proje Yönetim ekibince kabul görür ve uygulanır. Belirli bir bütçenin üzerindeki öneriler içinse ayrıca üst yönetimin onayı alınır ve yatırıma ve iyileştirmeye değer öneriler seçilerek bu süreç en alttan başlatılarak yukarıya doğru zincirleme devam eder. Etkili, tasarruf edici ve fayda sağlayan önerileri sunan gruplar ve bağlı oldukları bölgelerde ki Proje Yönetimleri ayrıca şirketin merkez organizasyonu tarafından yapılacak yarışmalarda derecelendirmeye sokulur, seçilir ve ödüllendirilir. Sonuç da; Uluslararası endüstriyel, enerji ve inşaat projeleri sektöründe sürekli iyileştirme süreçlerini yönlendirmek ve inovasyonu teşvik etmek için Kaizen güçlü bir araç olabilir. İş süreçlerinin optimize edilmesi, atıkların ve çevresel etkinin azaltılması, verimliliğin artırılması ve hata oranlarının düşürülmesi için Kaizen prensipleri uygulanabilir. Bu bağlamda sürekli iyileştirme ve inovasyon uygulamaları işçilik maliyetlerini azaltarak, hata oranları ile iş kaza risklerini düşürüp, projelerin süresini kısaltacaktır, aynı zamanda da uzun vadeli maliyet tasarrufuna katkı sağlayabilir, bu da yalnızca uluslararası mevcut projelerin başarısına değil, gelecekteki projelerin kazanılmasına yönelik bir avantaj olabilir. Blaysa A.M ve Manley, K.’nın inşaat inovasyonunu etkileyen ana faktörler yazısında[6], Inovasyon yetenekleri; firmanın fırsatlara hızlıca adapte olmasını sağlayan teknolojileri ve teknik becerileri içerir ve inovasyona odaklı şirketler, teknik, yönetimsel ve yaratıcı becerileri kapsayan bir eğitim politikası geliştirirler. İnovasyon aynı zamanda sürdürülebilirlik için de kritik bir rol oynar. Uluslararası projeler bulundukları çevrede , enerji tüketimi, atık üretimi ve çevresel etki açısından bir etkiye de sahiptir. Bu nedenle, çevresel etkiyi azaltmak ve sürdürülebilir uygulamaları benimsemek önemlidir.

Yenilenebilir Enerji ile Projelerde ki Dönüşüm: Karbon ayak izi azaltma ve İnovasyonun Anahtarı

Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk vazgeçilmezdir. Uluslararası projeler sıkı çevresel düzenlemelere ve sürdürülebilirlik beklentilerine tabi olur. Uluslararası projelerde, çevresel sürdürülebilirliği ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla yeşil ve yenilenebilir temiz enerji sistemlerine odaklanarak büyük bir değişim yaşanması beklenmektedir. Paris anlaşması sonucunda alınan çevresel kararlar ve geçenlerde küresel iklim değişimiyle ilgili çevresel devrim etkisi yaratacak karbon ayak izinin azaltılması sayesinde gıda güvenliğinden, insan sağlığına, temiz suya ve temiz havaya ulaşıma kadar birçok faktörün ele alındığı COP-28’in ardından, artık birçok köklü değişim alışkanlıklarımızın dışında beklenmektedir. Bu sürecin önümüzdeki 5-10 yıllık bir zaman diliminde yaşanması doğanın daha fazla yok olmaması için ortadadır. Bu dönüşüm, sadece çevreye duyarlı uygulamaları teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda inovasyonu da teşvik ederek karbon ayak izini azaltmaya ve enerji tasarrufu sağlama konularında merkezi bir rol oynayacaktır. Güneş panelleri, rüzgâr türbinleri, hidrojen enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları giderek daha fazla kullanılacak olup fosil yakıtların ve fosil yakıtlı enerji sistemlerinin durdurulması artık çok yakındır. Karbon ayak izi azaltma stratejileri ve yenilenebilir enerji uygulamaları, çevre dostu projelerin ortaya çıkmasını destekleyecektir.

Sonuç: Uluslararası Projelerde Geleceği Şekillendirmek

Uluslararası projeler; iyi ve çevik bir proje yönetimini, liderlik, sürekli iyileştirme, çevresel etkilerin ve karbon ayak izinin azaltılmasını ve inovasyon gibi birçok birbiriyle ilişkili konuyu bundan böyle yakın zamanda daha fazla içerecektir. Bu yaklaşım, sektörünüzde sürdürülebilir başarı sağlamanıza yardımcı olacak, gelecekteki projelerinizi şekillendirecek ve bu araçları ustaca kullanarak, uluslararası projelerinizi yeni bir seviyeye taşıyabilecektir, bu duruma ayak uyduran organizasyon ve şirketler daha fazla büyüyerek, rekabet gücünü ve pazar paylarını arttıracaktır.

 

Referanslar:

1) Warren Bennis; On Becoming a Leader, page 56, 1989.

2) John C. Maxwell; The 21 Irrefutable Laws of Leadership 1998, Leadership 101, 2002.

3) Prof.Erin Meyer;The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business,2014.

4) Abraham Maslow; Psychological Review Magazine, A Theory of Human Motivation, page 50, 1943.

5) Roger Fisher and William Ury; Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, 1981.

6) Blayse, A. M. and Manley, K; Key influences on construction innovation, Construction Innovation, v.4, n.3,

pages 143-150, 2004.

7) Mesut Öztürk; Executive Leadership Programme Notes, Oxford University, Said Business School, 2023.

8) Archdesk-Emerald-Digital Builder-Black Ridge Research, Ice. Org.UK/Engineering Resources, 2023.

 

Mesut Öztürk,

GAP INSAAT, KATAR

Proje Md. Yrd.

Oxford University, UK, Executive Leadership Certified Programme,

Valencian Int. University – Rome Business School, IT, Master (MSc) in Project Management,

Durham University, UK, Master (PG) in Business Administration and Management,

METU (ODTU), TR, BSc Mechanical Engineering,

AEE (Association of Energy Engineers) US, International Member, PMP, NFPAc

KAIZEN Award Winner, 3rd. Place

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7181236342310203394

 

 

 

 

 Mesut Öztürk
Linkedin


Nordex

hakan plastik
ICCI

nükleer

Su Kayıp Kaçak Fuarı
Electric Fuarı

hydropower

EIF Konferansı